2014-12-04

Co dalej z zagubionymi sieciami w Bałtyku?


W dniach 5-6 listopada odbyła się konferencja MARELITT Baltic, podczas której zaprezentowano koncepcje bałtyckiego projektu, którego celem jest ograniczenie wpływu porzuconych narzędzi połowowych na środowisko Bałtyku – informuje organizacja ekologiczna WWF Polska. Poparcie dla projektu wyraził między innymi poseł Parlamentu Europejskiego, Jarosław Wałęsa.

Bałtyk jest morzem szczególnym, na którego stan ekologiczny istotnie wpływa działalność człowieka. Jednym z zagrożeń dla Bałtyku i żyjących w nim organizmów są zagubione w wyniku zdarzeń losowych narzędzia połowowe. Sieci te dalej łowią – zarówno te unoszone w toni wodnej jak i te zaczepione na wrakach statków.

Szacuje się, że tylko w polskiej strefie Bałtyku może zalegać nawet 810 ton sieci widm- przypomina Piotr Prędki z WWF Polska. – Projekt MARELITT BALTIC, opracowany wspólnie przez WWF, Keep the Estonian Sea Tidy i szwedzką gminę Simrisham ma wesprzeć kraje unijne w osiągnięciu celu, jakim jest czysty Bałtyk. Projekt zakłada przeprowadzenie wspólnie z rybakami i nurkami akcji usuwania porzuconych sieci rybackich z dna morskiego i z wraków w Polsce, Szwecji i Estonii. Chcemy również wypracować przyjazną środowisku metodę utylizacji wyłowionych sieci. Jedyne czego nam brakuje to finansowanie i właśnie w tym celu zaprosiliśmy na spotkanie przedstawicieli potencjalnych instytucji finansujących.
Podczas zorganizowanego przez WWF Polska spotkania MARELITT Baltic projekt zaprezentowany został przedstawicielom administracji ze wszystkich trzech krajów nadbałtyckich w celu zwrócenia ich uwagi na problem. Wsparcie rządów poszczególnych państw i Komisji Europejskiej jest w tym wypadku niezbędne. Po pierwsze ze względu na konieczność zagwarantowania środków finansowych w celu realizacji zaplanowanych działań jak również z uwagi na konieczność wypracowania rozwiązań systemowych, które w przyszłości mogą ograniczyć negatywny wpływ zalegających w morzu sieci.

Sieci porzucone w morzu, najczęściej na skutek zdarzeń losowych, ciągle łowią, nie tylko ryby, które nigdy nie trafiają na stoły, ale również ptaki i ssaki morskie- przypomina poseł Parlamentu Europejskiego, Jarosław Wałęsa – Jeśli chcemy skutecznie ograniczyć wpływ sieci widm na środowisko konieczne są dwa typy działań. Po pierwsze, współpraca wszystkich państw bałtyckich, a po drugie, wprowadzenie do połowów takich narzędzi, które ograniczą liczbę utraconych sieci przez rybaków.

Źródło: ekonews.com.pl

http://www.ekonews.com.pl/pl/12,247,12198,co_dalej_z_zagubionymi_sieciami_w_baltyku.html

« Powrót do archiwum aktualności

Nasz kanał YouTube

Znajdź materiały

Partnerzy

  • nfos92
  • caderalogo
  • helleniccc120x80
NZ

ul. Hoża 3/5
00-528 Warszawa
tel./fax (22) 6228118

e-mail fundacja@naszaziemia.pl

logokolordofinansowanopll