2014-12-17

W Branicach powstanie naturalistyczny park


Park naturalistyczny, a więc obszar obsadzony rodzimymi gatunkami roślin zostanie założony na 14 hektarowej działce w Branicach. To efekt współpracy Miasta z Politechniką Krakowską.


Nasadzenia nowej roślinności, a szczególnie tak zwana kompensacja przyrodnicza w przypadkach zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów traktowane są przez miasto priorytetowo. Dobre praktyki stosowane w tym zakresie przez krakowskich urzędników potwierdziła niedawna kontrola NIK.

W zdecydowanej większości przypadków nakaz nasadzenia nowych okazów dotyczy tych samych działek, z których drzewa mają być usunięte.

– Zdarza się jednak, że wnioskodawca nie dysponuje odpowiednim obszarem do nasadzeń w takiej ilości, jaka wynika z decyzji administracyjnych. Wtedy z pomocą przychodzi Miasto i wskazuje działki gminne, gdzie mogą zostać zasadzone rośliny – wyjaśnia Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Teren, który wytypowano na nasadzenia w takich przypadkach to 14 hektarowa działka w Branicach.

- W ramach współpracy Miejskiego Architekta Krajobrazu ze środowiskiem akademickim powstał pomysł na zorganizowanie wśród studentów Politechniki Krakowskiej konkursu na projekt parku krajobrazowego o charakterze naturalistycznym, który miałby powstać właśnie na działce przy ul. Branickiej – informuje Ewa Olszowska-Dej.

Warto pamiętać, że teren ten, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa został przeznaczony pod różnorodne formy zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem m.in. funkcji sportowych.

- Dlatego też, uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć naturalny park, złożony z gatunków rodzimych, który wkomponowany w otoczenie, sprawi wrażenie jakby był tam od zawsze. Niemniej jednak, powinni również założyć, że w przyszłości park może zostać zagospodarowany. Muszą więc zostawić miejsce na place zabaw, polany czy alejki z elementami małej architektury – mówi dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Konkurs dla studentów Politechniki Krakowskiej ruszy na początku przyszłego roku. Zwycięzcę poznamy na przełomie lutego i marca.

– Zależy nam, aby drzewa - według zwycięskiej koncepcji - nasadzane były już od wiosny 2015 roku. Cały projekt będzie realizowany etapowo – wyjaśnia dyrektor Olszowska-Dej.

Nad prawidłowym zagospodarowaniem przyszłego terenu będzie czuwał Miejski Architekt Krajobrazu.

źródło:http://www.portalsamorzadowy.pl/malopolskie/ochrona-srodowiska/w-branicach-powstanie-naturalistyczny-park,66226.html

« Powrót do archiwum aktualności

Nasz kanał YouTube

Znajdź materiały

Partnerzy

  • nfos92
  • caderalogo
  • helleniccc120x80
NZ

ul. Hoża 3/5
00-528 Warszawa
tel./fax (22) 6228118

e-mail fundacja@naszaziemia.pl

logokolordofinansowanopll